07_VeraZlatareva.jpg

Юристка, публицистка, общественичка. Член на дружеството на българските жени с висше образование. Първата българска жена с придобита адвокатска правоспособност (1945) и една от първите 16 български жени, избрани за народни представителки.

Вера Златарева е родена на 3 декември 1905 г. в Голямо Белово в семейството на двама учители. След като завършва местното училище, отива да учи в Пловдив. През 1930 г. става първата жена, защитила доктурантура в правния факултет на Софийския университет. Жени са допуснати като слушателки до Юридическия факултет на Софийския университет през учебната година 1902/03 г. (до 1946 г. 507 жени го завършват), но до 1944 г. те не получават възможност да работят в адвокатурата и съда. Също както с избирателното право, не Конституцията или Законът за съдилищата са тези, които забраняват на юристките да упражняват своята професия, а патриархалната традиция и мъжките материални интереси (дефинирани и защитавани от упражняващите политическа власт). След дипломирането жените не могат да упражняват професията си с обяснението, че нямат политически права и не могат да участват в избори. Затова повечето правистки се депрофесионализират, а други работят като секретари в съдилищата, служителки в адвокатски бюра, чиновнички в министерствата и учителки.

Ръководството на Секцията на правничките на Българския женски съюз, съставено от изключително добре подготвени юристки, включително Вера Златарева, водят борба, за да бъдат признати професионалните права на юристките в България. В навечерието на Втората световна война България и Албания са единствените страни на Балканите, в които жените юристки не са имали право да бъдат съдийки и адвокати (в Гърция това  става факт през 1926 г., в Югославия –1927 г., в Турция -– 1928 г., а в Румъния – 1929 г.).

Вера Златарева работи като помощник юрисконсулт в Министерството на земеделието и държавните имоти, а по-късно става помощник-завеждащa Службата за борба със социалните злини при Дирекция на полицията. През 1936 г. се омъжва за проф. Михаил Геновски (1903–1996), който е адвокат, журналист и политик от Българския земеделски народен съюз (БЗНС), от когото има две деца. Вера Златарева никога не приема фамилното име на съпруга си. В публикация от 1945 г. тя пише, че смяната на името е сигурен знак за „собственическото отношение, което мъжа има над жената“. През 1938 г. печели стипендия по криминална социология на Международната федерация на университетските жени.

След 1944 г. Златарева остава дейна в обществения живот на страната. Тя става ръководителка на Българския народен женски съюз и членува в Българския земеделски народен съюз “Врабча 1”, който се основава през 1926 г., като се отцепва от БЗНС. През 1945 г. е избрана за народен представител в 26-тото Обикновено народно събрание. Тя е една от първите 16 жени, избрани за народни представителки и е първата жена, изказала се от парламентарната трибуна:

Никога народовластието в страната ни не е било така пълно изразено, както сега. С изравняването на жените в правно-социално и политическо отношение с мъжете в участие в управлението на страната ни се привлича онази част от народа ни - 49% - която винаги е била пренебрегвана в правата и спомняна само в задълженията… Израз на това изравняване е и участието на жените в настоящето Народно събрание. И макар ние жените да сме недоволни, че все още сме много малко тук, ние не можем да не признаем, че в съотношение с много други страни, ние сме процентно повече… Културата на една страна се мери по общественото отношение към жената.
— Вера Златарева

Вера участва в инициативи за възстановяване на конституционните права и свободи, които след преврата от май 1934 г. биват ограничени. Тя настоява, че равенството между мъжете и жените трябва да бъде изрично упоменато в закона с цел да бъдат избегнати дискриминационни прояви. Вера Златарева има богат изследователки опит в различни социални теми. Тя е сред първите, които разглеждат въпроса за проституцията, публикува редица текстове по темите за изнасилването, правната защита на жената,  извънбрачните деца и факторите, влияещи върху състоянието на българските жени, включително правото на труд и собственост, и семейните отношения.

Вера Златарева умира на 19 август 1977 г. Остава в историята не само като първата българска жена адвокат, но и като един от най-активните борци за премахване на дискриминацията по полов признак на страната. 

Източник:  Francisca de Haan, Krasimira Daskalova, Anna Loutfi, A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms; БАУЖ.

 
 
 

Участвай в анкетата!

Помогни ни да изберем историческата личност, на която да бъде посветен първият паметник на жена в София. Гласувай до края на март!