Лекции

13339567_1615791075377861_2019631132662764955_n.jpg

Лекция на тема „Дружество на българките с висше образование - истории и следистории“

Дата: 17 март 2017 (петък), 17 ч.
Място: Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“
Лектор: Жоржета Назърска

Лекцията е посветена на миналото и настоящето на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ). В ретроспективен план  се разглеждат създаването и функционирането на Дружество на българките с висше образование (ДБВО) (1924-1950) и на неговите четири секции – на правничките, художничките, писателките и студентките. Особен акцент  се поставя на личността на лидерките на Дружеството. Проследена е съдбата на ДБВО през 1944-1950 г., както и опитите на комунистическата власт да използва неговото име и бившите му членки за собствените си пропагандни цели през 50-80-те год. на ХХ в. Подробно се реконструира процесът на възстановяване на Дружеството през 90-те год. на ХХ в., представят се основните му дейности и персоналии през последните три десетилетия.

Жоржета  Назърска е магистър и доктор по история в СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател по културно-историческо наследство в УниБИТ. Има публикации в областта на политическата история,  историята на институциите, на етноконфесионалните общности, на образованието, на интелектуалните елити, на жените и половете. Членува в БАУЖ.

Goethe Institut logo.png

Дискусия "Полът е езика"

Дата: 21 март 2017 (вторник), 18.30 ч.
Място: Гьоте институт София
Лектори: проф. Миглена Николчина 
доц. д-р Рени Йотова 
доц. д-р Ренета Килева-Стаменова

Професор или професорка, колега или колежка да кажем, ако става дума за жена? Можем ли да използваме мъжкия род като универсален? Кой род да използваме, когато става дума за пол извън традиционната бинарна система мъж-жена? 

Тези въпроси навлизат все по-често в ежедневието ни, предизвикват объркване, а понякога грешките в езика могат да предизвикат не просто нелепо недоразумение, а и да прозвучат обидно. Именно поради тази причина е важно да се мисли как говорим и как се изразяваме. 

В много страни тези въпроси са обект на целенасочена и обмислена езикова политика. Така например в немския се е наложила практиката да се употребяват или неутрални откъм род форми или задължително формите за мъжки и женски род. Например „учащи“ или „студентки и студенти“. 

Ако в Германия има ясна езикова политика в това отношение, то в българския език все още цари неяснота кога коя форма да използваме. Форми в женски род на професиите например все още звучат за мнозина неправилно, но в същото време да използваме мъжката (уж универсална) форма, за да назовем група само от жени, е също толкова нелепо.

В дискусията „Полът в езика“ на 21 март от 18:30 в Гьоте-институт проф. Миглена Николчина, доц. д-р Рени Йотова и доц. д-р Ренета Килева-Стаменова ще засегнат всички тези въпроси, като използват разнообразни примери от българския, немския и френския език. 

Дискусията е организирана от Гьоте-институт България като част от камапнията "Паметни жени“.

Повече информация: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20941598