Ние, долуподписаните жени и мъже, се застъпвaме за поставянето на първия паметник в София, посветен на жена-историческа личност.

MW_Facebook_1640x624_V02 (1).jpg

Понастоящем в софийското градско пространство, а и в това на редица населени места в страната, рядко присъстват женските персонажи. Ако ги има, те са предимно символни женски образи (жена-закрилница, жена-майка и пр.) или близки (майки, съпруги, дъщери) на възрожденски дейци.

В момента в София няма нито един паметник, посветен на реална жена от историята ни по официални данни на Общинския културен институт “Музей за история на София”. Освен това, според същите данни, по-малко от 6% от всички мемориални обекти (повечето от които паметни плочи) на територията на града са посветени на конкретни жени-исторически личности.

В допълнение, в България напълно отсъстват паметни плочи, отразяващи събития, важни за борбата за равноправието на жените. Няма мемориални обекти, посочващи заслугите и припомнящи мястото на ключовите фигури на женското движение, борили се за възможността жените днес да могат да учат, да следват, да упражняват професиите си, да гласуват и да биват избирани. Не са обoзначени домовете и работните места на десетки български учителки, жени учени, лекарки, инженерки, архитектки.

Липсата на паметници, посветени на реални жени, засилва погрешното мислене, че жените нямат значими постижения или че не са допринесли за развитието на демократичното общество. Можем да променим това и по този начин да насърчим зачитането на постиженията на жените и огромния им и разнообразeн принос за развитието на обществото, науката и културата, както и да вдъхновим и представим ролеви модели от историята ни на младите жени и мъже.

Други европейски страни вече са започнали да поправят невидимостта на жените в публичните си пространства. Кройцберг/Берлин, Германия прие наредба, изискваща всяка нова улица да носи името на жена-историческа личност.

В Париж имената на спирките на наскоро завършена трамвайна линия, която обикаля града, са посветени изцяло на жени. Във Великобритания върви кампания inVISIBLEwomen за промяна на неравното представяне на половете в сферата на обществените паметници.

Призоваваме Столична община да развие ясна концепция за изграждането на паметници, посветени на жени от историята ни, и настояваме за поставянето на първия паметник в София, посветен на жена-историческа личност през 2018 г.

От долуподписаните:

Светла Баева
Радостина Георгиева
Рая Раева
Яна Бюрер Тавание

>> Към пълния списък на подкрепилите.

 
По-малко от 6% от всички мемориални обекти (повечето от които паметни плочи) на територията на града са посветени на конкретни жени-исторически личности.
 
 
 
 
 
 

Подкрепи кампанията!

Подкрепи искането ни за първия паметник на жена от историята ни.

 
 

Участвай в анкетата!

Помогни ни да изберем историческата личност, на която да бъде посветен първият паметник на жена в София. Гласувай до края на март!