Станете член на БАУЖ

В асоциацията могат да членуват жени, завършили университет или друго академично учебно заведение с пълен курс на обучение и съответната диплома или степен, признати от Международната федерация на университетските жени, които имат изявени интереси в областта на науката, културата и образованието и споделят целите на асоциацията и на Международната федерация на университетските жени.

БАУЖ има за цел да подпомага развитието на висшето образование: да издирва и оползотворява всички възможности за следдипломно обучение на своите членове в българските и в чуждестранни университети; да информира своите членове и да подпомага участието им в конкурси за стипендии и помощи от български и чуждестранни фондации, определени специално за женско образование.

Приемането на нови членове става по желание, като се попълва формуляр и се предава на bauw_bg@abv.bg.